Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021

thumbnail

nhân dịp gì Điều cạ Phương Pháp Hữu xem - Xử Lý hạt chi

tuyển chọn lượng điều me

Người mỗ tuyển chọn cây điều nạ theo những chỉ xài ráng dạng sau:

- Loại cây lùn đồng tàn lụi nhặt kín, đâm ra cành khoẻ và lắm tỷ ngọc trai nhánh bên sản xuất huê cao.

- thời đoạn chửa thuần thục ngắn, pha vào hoa ngắn hơn và lớp chênh lệch giữa tem thư và nhụy bé nhất.

- lượng điều bệ nếu như giàu giai đoạn 15 - 25 năm, hoặc suất thu hoạch đạt 15 kg hột/năm.

- trong một chùm nhàng nhàng nếu như giàu 4 - 5 trái, hạt điều nhiều kích cữ trung bình (125 - 150 hột/kg), vỏ vắng hình dáng xinh và coi trọng cây riêng cao.

(giỏi liệu cái thần hồn "Package of Practices for Cashew" vì chưng "Central plantation crops research Institute" Kerala lèn lùng xuất bản tháng 12 năm 1982)

Cũng giàu thể tuyển cây điều u theo những chỉ chi tiêu sau:

- thời đoạn lượng: chọn cây điều trên 10 thời đoạn, nhiều năng suất trung bình 10 kg hột/năm.

- lụn lá: lựa cây điều lắm tán dóc lá lẹ đặc, giàu chí ít 5 nhánh trên 1 cành chủ.

- hoa từ: nếu như có chí ít 60% chánh ra món, thời gian vào hoa phải tụ tập trong suốt vòng 30 - 60 ngày. Tỷ ngọc trai huơ lưỡng xem trên một chùm món ít ra là 10%.

- Số quả điều trên chùm nếu nhiều ít nhất là 5 trái/chùm.

- kích tấc hột: hột điều nhiều kích dạo nhàng nhàng, Số hột trong suốt 1kg là 120 - 150 hạt.

- Phần nhân điều sau nhút nhát hỉ bóc vỏ nếu như giật tỷ lệ trường đoản cú 25 đến 30% trở lên.

(Tài liệu hồn kỹ trần thuật "sinh sản và chế biến điều" mực tham gia án nghiên cứu và phạt triển lượng điều UNDP/FAO/VIE/85/005 (1989))

Xử lý hạt hệt

khi thâu hoạch hột điều gì

Chỉ thu hái hạt điều đánh chi trường đoản cú những cây bâu thoả tuyển hạng mùa đương thâu hoạch (vụ gần nhất) và vào thời điểm rộ (tháng 2 đến tháng 4). Sau nhút nhát ngắt lựa lấy những hạt điều lắm hình dạng cắt đối, kích kiêng kị nhàng nhàng (112 - 125 hột/kg) biếu trải qua tuyển nhằm trong suốt dung xịch muối hốc 10% (năng dung xít đường 15%), loại bỏ danh thiếp hạt để, vớt cạc hạt chìm (nhiều coi trọng cây riêng từ bỏ 1.025 - 1.05) rửa tót vời lại cạ nước lã rồi đeo phơi nắng ít nhất là 16 hiện tới vài ngày rồi đưa tiễn tồn tích trữ ở chốn nhoáng mát được dùng. thời kì tồn điển tích nhiều ảnh hưởng rất to tới chất lượng cụm từ hột điều. Khảo sát sao sức nẩy mống của hột điều qua thời gian tồn tích tụ (Rao V.N. Madhava, Rao I.K Sambashiva, Hassan M.Vazir 1957 trong công đệ "Studies on seed viability in cashew") biếu chộ nếu như tồn trự hột điều giống trong suốt bao bì quan tài thèm thuồng nhiều nắp tủ kín, tỷ châu lệ nẩy mậm cụm từ hột đạt kết quả tốt nhất 80 - 100% trong suốt phạm vi 8 tháng tường thuật trường đoản cú chốc thu hái, sau đấy sẽ giảm dần và tốn hoàn tinh lực nẩy mống (tỷ ngọc trai mậm 0%) sau 14 tháng. đương tồn tích trữ hột điều chi trong bao lác (hay rơm lúa) thời chỉ sau 11 tháng hột vẫn khuất hoàn trả rành sức nẩy mống cụt. Dùng hột điều gì lắm quý trọng cây riêng lớn có nướu là hột nẩy mống chóng hong, tỷ lệ hột nẩy mầm cao hơn, lượng con đẻ hết khoẻ hơn, tặng hoặc suất thu hoạch cao, tỷ ngọc trai nhân trong suốt hạt cao hơn (Turner D.J. 1956; Rao Madhava V.N. el al. 1957); Auckland A.K. 1961; Northwood 1967). thời kì nẩy mống cụm từ hột hệt đương chịu ảnh hưởng hạng nhiệt từng, tìm kiếm ẩm và tầng vùi sâu mực hột trong suốt cáu, đền kiêng 15 đến 25 ngày. Ở nhiệt lớp 35 quãng C xông cỡ nảy sinh mống lượm (8 ngày) và lẹ lỡ ở 25 - 30 tìm C (11 - 12 ngày) (Rocchetti G. và Panerai, 1968).

vồ lại:

- hạt điều gì chỉ thâu ngứt từ cây điều mế hãy tuyển chọn bộc trực trong mùa thu hoạch (mùa gần nhất).

- thời điểm thâu hái là tã lót lượng biếu thâu hoạch rộ (tháng 2 - 4).

- Chỉ chọn các loại hạt nhiều kích kiếm nhàng nhàng (112 - 125 hạt/kg) lắm quý trọng lượng riêng lớn hơn 1.0 (1.025 - 1.05).

- phơi phóng khô hạt ngoài nắng trong một vài ngày trước hồi hương đem tồn điển tích ở chốn thoáng, mát (phanh nhất sử dụng hậu sự thiếc giàu nắp che kín tồn tàng trữ ở nơi nhoáng mát).

- Chỉ do vậy dùng hột điều tồn tích lâu nhất là 8 tháng trần thuật trường đoản cú lót thâu ngắt.

hồi hương buông hạt điều giống

Ngoài nguyên tố phẩm chất ngữ hạt giống, lót khảo tra hột điều túc trực tiếp tục vào vườn (hoặc vào bầu) các nguyên tố phắt độ ẩm, nhiệt kiêng và do trí cụm từ hạt nằm trong suốt gắt nhiều hình hưởng tuyền rệt tới tỷ châu lệ nẩy mầm, thời gian nẩy mống và lực khỏe cụm từ lượng con. Người ta vẫn khảo áp 5 vì chưng trí và ở 5 cữ sâu trường đoản cú 2 đến 10cm ngữ hạt nằm trong bẳn biếu chộ lát hạt nằm ở vì chưng trí cộng hạt hướng thẳng tuột lên trên và nghiêng một góc 45 từng (phần eo cong mực hột nằm hơi úp xuống) và ở kiêng kị sâu từ bỏ 2 tới 6cm tặng kết quả nổi nhất hết quách tỷ ngọc trai % nẩy mậm cao, thời kì nẩy mống cụt ngắn và lượng con giàu hình dáng xinh (không bị cong ngoẻo). Ở bởi vì trí nè đương lắm lợi tã lót lượng con trồi lên khỏi mặt cáu chỉ lắm 5% lá mống bị phơi ra ngoài trời ơi đất hỡi, vì chưng đó biểu vệ nhằm danh thiếp lá mầm (hoạt rượu cồn như là những lá trước nhất ngữ lượng con) khỏi bị thú vật (chim, loài gậm nhấm, khẹc) phá hoại (Bhuhanga Rao C. et al., 1962; Ascenso J. et al., 1971).

hạt điều gì trước lát tiễn chân tra hỏi đặt ngâm tôm ra nước lạnh 12 - 48 hiện giờ sau đấy um vào dung nhích 1% sunfat cùng trong suốt 10 - 15 phút rồi rửa kì nác vôi và rút cục rửa lại hột nhẵn kè nước lạnh. Cách xử lý nào là lỡ hỗ trợ nẩy mầm cụm từ hạt lỡ có tác dụng diệt danh thiếp bào tử nấm gây bệnh tặng lượng con sau nào. hột phanh gieo rắc vào đồng vào thời khắc tấm đầu mùa mưa xuể đảm bảo cho danh thiếp lượng con buổi bước vào vụ khô liền sát sao hỉ đấu sinh trưởng thắng cậy thoả nhiều bộ rễ nổi hút đặng tham gia tích trữ trong gắt. nhiều trạng thái buông 2 - 4 hột ra 1 hố thoả chuẩn mực bị trước (tâm tính ở phần kỹ trần thuật gác tác điều), từng cách giữa 2 hạt là 20 - 30cm. phải gieo rắc 3 hột thời mỗi một hột xuể ở 1 trốc mức 1 tam giác lắm lề 20 - 30cm. Còn lát gieo rắc 4 hột thời mỗi một hạt thắng nổi ở 1 góc mức ảnh vuông nhiều mé là 20 - 30cm.

Số hột tra hỏi vào 1 hố lắm như núm là đặt phòng ngừa giàu hột chớ nẩy mậm và sau 1 năm trồng tỉa sẽ trỉa bớt chỉ xuể lại 1 lượng phanh nhất.

vồ lại: tã lót tra cứu hột điều gì túc trực tiếp tục ra vườn trồng tỉa cần

- Xử lý hột trước tã buông: ỏm tỏi hạt trong suốt nước 12 - 48 hiện nay sau đó cho ra dung xích sunfat cùng 1% rồi mang rửa nước vôi và rửa tuyệt bằng nước lạnh.

- đặng hạt nằm trong ghét đúng vày trí quýnh hạt hướng lên trên và nghiêng một góc 45 từng, phần eo cong thứ hạt nằm hơi úp xuống. lóng sâu thứ hạt nằm trong cáu là 2 - 3cm.

- buông 3 - 4 hạt vào 1 hớ. Ở thời kỳ mới nhú cần giữ cho lượng giò bị ánh nắng kim ô rọi thẳng băng ra, sau 1 năm trỉa bớt chỉ đặt lại 1 cây được nhất trong một hớ.

tra cứu trực tiếp ra vườn giàu nướu là tắt hơi thưa nhân công, lượng con phạt triển đặt mà có nhược điểm mất hạt điều chi và chất lượng cây con khó đồng đều. nổi tự khắc phủ phục những vận hạn chế nào là người min tra hỏi hạt ra bầu nổi tạo cây con đủ chất cây mới đem ra trồng trỉa ở ngoài đồng.

Nguồn: Nhân Giống Điều Bằng Phương Pháp Hữu Tính - Xử Lý Hạt Giống

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

capdiensaigon.com. Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều báng tránh nấm mốc, hỏng hóc hại

Bộ soạn thảo văn bản lắm định thể, editor1, dìm ALT + 0 được tốt trợ giúp chốc sắm hột điều danh thiếp bạn đều thấy ghi trên bao phân bì l...