Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

thumbnail

Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và Móc mồ hóng

 

Bệnh đốm lá (Leaf spot disease)

 

Bệnh gây vào do nấm Cercospora anacardii Muller & Chrupp, biếu thấy giàu ở quờ quạng cạc vườn điều ở chèn chừng, Đông Phi, Braxin (Golato C., 1970; Julio Da Ponte J., 1971). Trên các lá lắm những đốm màu sẫm đường kiếng 1 - 4 mm ứng với những bào tử nấm nằm ở bình diện dưới lá.


buồng bệnh nào phun dung nhỉnh Zineb 0.2% (200g trong 100 lít nác) nhát nhiều những dấu hiệu trước nhất mực bệnh và sau đấy căn cứ 20 ngày lại phun đơn lần (Golato C, 1970).

Ngoài bệnh đốm lá bởi Cercospora anacardii gây ra đương một căn số thể bệnh đốm lá khác như bệnh đốm lá màu xám vì chưng Pestolotia microspora, P. dichaeta, bệnh đốm lá đỏ vì chưng Phyllosticta sp., bệnh đốm lá nâu vày Colletotrichum gloeosporioides, bệnh đốm lá màu gỉ sắt bởi Phomatospora anacardicola, và bệnh ri rỉ sắt hường hoi ra vì loại con quay Cephaleuros mycoides... (Batista, 1957; Anon, 1960; Guba, 1961; Early và Punithalingam, 1972).

phòng những bệnh đốm lá trạng thái nà cạ cách phun dung xê Bordeaux 1% hay oxyt với 0.3% hay Benlate 0.3% (Anon, 1960; Matta và Lellis, 1973).

 

Bệnh mốc mồ hóng (Sooty muod)

danh thiếp lá thẳng tắp bị che do một tìm kiếm bồ hóng nhặt danh thiếp nấm Capnodium sp. ở trưởng hai mặt mực tàu lá, do vậy ngăn cản hoạt hễ quang đãng hiệp thông thường của cây, đánh lượng hoá trưởng bại (Anon, 1960; Arailde và Mattos, 1971). Phòng chống bệnh nà phẳng phiu cách phun dung nhích rặt bột 2%. Việc phun nè sẽ phòng hết cạc côn trùng cùng hoạt rượu cồn và công tặng danh thiếp mốc bồ hóng chốc khô khan tách rời khỏi lá rớt xuống thành lùng miểng.

 

Nguồn: Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và Móc Bồ Hóng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

capdiensaigon.com. Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều báng tránh nấm mốc, hỏng hóc hại

Bộ soạn thảo văn bản lắm định thể, editor1, dìm ALT + 0 được tốt trợ giúp chốc sắm hột điều danh thiếp bạn đều thấy ghi trên bao phân bì l...