Thứ Năm, 30 tháng 9, 2021

thumbnail

Những phần cốt yếu mức ISO 6477-1988

1. Phân loại tổng quát mắng:

nhân dịp điều là sản phẩm thâu nổi sau hồi lột xác vỏ và bóc vỏ lụa hột điều (Anacardium occidentale L.).

2. chia loại chi tiết:

- W: nhân cựu trắng. nhân dịp giàu ảnh trái thận, giò bị phá hoại hỏng hóc như côn trùng, mốc xì, nhiều ngò ôi thiu, sót vỏ lụa và lẫn danh thiếp tạp chất khác, nhân giàu màu trắng, hoặc nhà voi lạnh nhạt, hay là màu tro lạt lẽo. đặng chấp nhận phải lẫn nhân dịp vội vàng liền tù tù sát giò quá 5%.

chân tay nào là theo quy cách thứ nhồi tìm kiếm/ lệ Phi có các mẽ tiệm W180, W210, W280, W320, W400, W450, W500 (chữ viết số phận chỉ mạng nhân có trong suốt 1 hốt Anh (pound), thí dụ W320 nhiều nghĩa là mạng nhân dịp điều trong suốt 1 pound), LW1 (180 - 210 nhân/1 pound) và W1 (số phận nhân trong suốt 1 pound có hơn). Theo quy cách Việt trai nhiều W180, W240, W280, W320, W400, W450, W500.

- SW: nhân vốn liếng hơi vàng (Scorched wholes). nhân dịp giàu hình trái cơ thể, chứ bị hư phá hoại vị côn trùng, mốc, ngò vày ôi thiu, sót vỏ lụa và lẫn danh thiếp tạp chất khác. nhân nhiều màu ngà voi đậm hơn hoặc hơi bị xém lửa trong suốt nhát chao đèn năng sấy khô khan, được phép thuật lẫn nhân dịp vội thấp hơn thẳng tuột sát chớ quá 5%.

tuỳ thuộc nào theo quy định hạng tống tìm kiếm/ lệ Phi nhiều mẽ hiệu SW180, SW210, SW240, SW320, SW400, SW450, SW500. Theo quy cách mực tàu Braxin có danh thiếp mẽ tiệm: SLW2 (160 - 180 nhân/1 pound), LW2 (180 - 210 nhân dịp/1 pound) và W2 (số nhân trong 1 pound giàu hơn). Theo quy cách Việt Nam lắm các mã tiệm SW240, SW320 và SW (số nhân dịp trong 1 pound lắm hơn).

- nhân vốn nám (Desert cashew Kernels), gồm giàu:

SSW: nhân dịp nhiều hình quả cật, khô chẳng có hỏng hóc vì chưng côn trùng phá hoại, không sót vỏ lụa, chớ nhiều mùi ôi thiu và lẫn các tạp chồng khác. nhân dịp có màu vàng nổi phép lắm chấm rỏ mờ.

chân tay nào theo quy cách hạng nhồi quãng/ ngọc trai Phi giàu mã tiệm SSW. Theo quy cách của Braxin giàu mã hiệu W3 và theo quy cách Việt trai lắm mã tiệm SSW.

DW: nhân dịp vốn nám nhiều những kín bày như loại trên những chấm rỏ màu vàng đậm hay là màu đen, nhe toàn rệt hơn.

bộ hạ nè theo quy cách tống tìm/ ngọc trai Phi có mã tiệm DW, theo quy cách mức Braxin nhiều mã tiệm W4. Theo quy cách Việt trai lắm mẽ tiệm DW.

Nguồn: Những phần chính yếu của ISO 6477-1988

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

capdiensaigon.com. Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều báng tránh nấm mốc, hỏng hóc hại

Bộ soạn thảo văn bản lắm định thể, editor1, dìm ALT + 0 được tốt trợ giúp chốc sắm hột điều danh thiếp bạn đều thấy ghi trên bao phân bì l...